Усунення проблем серця

Штучні водії ритму серця.

Зазвичай використовуються для лікування складних  порушень ритму серця, а саме сповільненої роботи серця – брадиаритмій (тобто коли частота серцевих скорочень критично низька (менше 40 ударів на хвилину), або коли роботі серця трапляються паузи понад 2-3 секунди, що є великим ризиком втрати свідомості). Операцій з вживлення водіїв ритму серця, потребує дуже багато людей – близько 0,05 % жителів України. Вживлення приладу у серце пацієнтів у могло б суттєво скоротити смертність від серцево-судинних недуг.

Пацієнти, які потребують таких операцій, як правило, ургентні, екстрені (прилад повинен бути імплантований якомога швидше). Пацієнт, зазвичай, не звертаються до лікаря до тих пір, поки не втратить свідомість. Тоді викликають «швидку», їм роблять електрокардіограму і бачать між серцевими скороченнями великі паузи 2-3 і більше секунд та скеровують в лікувальний  заклад.

Проблема у тому, що у нас люди не звикли стежити за своїм здоров’ям, не проходять диспансерних оглядів і до лікарні їх, як правило, вже привозить «швидка». А звичайна кардіограма, яку можна зробити у кожній поліклініці, могла б у багатьох випадках попередити розвиток захворювання. Вона дозволила б виявляти пацієнтів на ранніх етапах, коли ще не має тривалих пауз, але є симптоми, які настрожують, та розпочати повноцінне лікування серцевого ритму.

На практиці широко використовується метод імплантації одно- та двокамерних штучних водіїв ритму (в залежності від того які камери серця необхідно стимулювати). У Львівському обласному кардіоцентрі виконується в середньому 320 – 350 імплантацій штучних водіїв ритму на рік.

Для лікування хронічної серцевої недостатності з порушенням внутрішлуночкової провідності і, як наслідок, асинхронною роботою правого та лівого шлуночків серця (з розширеним комплексом QRS – понад 140 мсек) поєднаних із зниженою (менше 30%) фракцією викиду серця з метою синхронізації роботи камер серця нерідко треба ввести ще додатковий електрод у лівий шлуночок. В такому випадку імплантують спеціальні ресинхронізуючі пристрої – трьохкамерні штучні водії серцевого ритму. За рахунок синхронної роботи камер серця поліпшується викид і об’єм циркульованої крові, всі показники роботи серця.

Операції з імплантації штучного водія ритму складні, та для пацієнта - мало травматичні - їх проводяться під місцевою анестезією, пацієнт при свідомості. Електроди заводяться та імплантуються в порожнину необхідної камери серця через праву або ліву підключичну вену. Триває така операція зазвичай близько години. Операція з імплантації трьокамерного ШВРС триваліші через значну складність імплантації лівошлуночкового епікардаільного електроду і виконується в обмеженій кількості провідних клінік України, однією з яких ми являємося. За минулий 2017 рік у нашому центрі було імплантовано 7 ресинхронізуючих приладів. Нажаль, обмежує широке використання даних приладів висока їх вартість, що лягає додатковим тягарем на пацієнта.

Вчасна діагностика та правильне лікування суттєво зменшили б кількість смертей від серцево – судинних захворювань. Що стосується ресинхронізуючих  штучних водіїв ритму серця (трьокамерних ШВРС), то у 2/3 випадків ці пристрої дозволяють уникнути, або значно відтермінувати, операції з пересадки серця, яких в Україні на жаль не роблять. Операції з імплантації ШВРС не мають вікових обмежень. І хоча більшість пацієнтів за 60, їх виконують і молодим людям і маленьким дітям.

Львівські кардіохірурги ЛОКЦ знають як врятувати людей, в яких виникли серйозні проблеми з серцем, вміють проводити такі операції.

Що таке коронаровентрикулографія?

Якщо Ви скаржитеся на біль за грудиною (стенокардія) і Вам встановлено діагноз ішемічна хвороба серця, то, ймовірно, Вам буде цікаво більше дізнатися про сучасні методи її діагностики.

    Найдостовірніший метод, що дозволяє об’єктивно оцінити стан коронарних судин - це коронаровентрикулографія (КВГ), яку виконують в умовах спеціалізованого відділення.

    КВГ - це рентгенконтрастний метод дослідження, що дозволяє точно визначити місце, характер, протяжність і ступінь звуження судин. На підставі результатів КВГ можна прогнозувати перебіг захворювання і визначити оптимальний спосіб лікування. На сьогодні метод важається загальновизнаним і надійним. Дослідження проводиться в умовах рентгенопераційної за допомогою  комплексу спеціальних катетерів, рентгенконтрастної речовини під місцевою анестезією місця пункції (проколу) артерії на руці або нозі. Через прокол в просвіт судини на час дослідження встановлюють тонку трубочку, діаметром 1,4 мм, що служить «вхідними воротами». У процесі дослідження через трубочку почергово вводять катетери спеціальної форми, через які вводиться контрастна речовина. У момент введення контрастної речовини в коронарні (серцеві) артерії проводиться рентгенкінозйомка. Після закінчення дослідження трубочку видаляють, а на місце пункції накладають пов’язку до наступного ранку. Після зняття пов’язки пацієнт повертається до звичного для нього способу життя.

Не дайте стенокардії захопити себе зненацька.

На нинішній день основною небезпекою для здоров҆я  населення стали неінфекційні захворювання, в першу чергу хвороби серцево-судинної системи, які зайняли ведуче місце серед причин захворюваності, інвалідності та смертності в багатьох країнах світу, в тому числі  і в Україні.

В структурі смертності від серцево-судинних захворювань дві недуги складають 90% всіх випадків смерті – це ішемічна хвороба серця та мозковий інсульт. Але чомусь боїмося ми їх значно менше, ніж онкологічних. Може через те, що серцеві хвороби не асоціюють в нашій свідомості з тривалими нестерпними болями: прихватило – прийняв ліки – стало легше, і так може продовжуватись роками. А іноді людина взагалі не відчуває ніякого болю, аж до самого останнього моменту.

Сьогодні ми поговоримо про стенокардію, як найбільш часту форму ішемічної хвороби серця.

Взагалі, 95% випадків ішемічної хвороби серця пов҆язана з атеросклеротичним уражен-ням великих та середніх вінцевих артерій, суть якого полягає в відкладенні під внутрішні обо-лонки цих судин  холестерину  з послідуючим вогнищевим розростанням в їх стінці сполучної тканини і формуванням так званих  “атеросклеротичних бляшок”.

Перші ліпідні плями на стінках артерій з҆являються ще в ранньому дитинстві, і до пев-ного часу атеросклеротичні бляшки збільшуються, не приносячи організму особливої шкоди. Поступово відкладення холестерину приводять до значного звуження окремих ділянок артерії. Але перші клінічні ознаки хвороби починають з҆являтись тільки тоді, коли просвіт судини зву-жується більш ніжна 50%. І саме стенокардія – найбільш часта форма прояву ішемічної хвороби серця.

Стенокардія /грудна жаба/ – це клінічний синдром, який обумовлений тим, що серце-вий м҆яз із-за зменшення прохідності артерії отримує недостатню кількість кисню та поживних речовин. Найчастіше стенокардія дає про себе знати при фізичних чи емоційних навантажен-нях, коли потреба серця в кисні збільшується. Характерним симптомом стенокардії є неприємні відчуття за грудиною або в ділянці серця. Найчастіше люди скаржаться на “стискуючу” біль, яка триває 5 – 10 хвилин і може віддавати в ліве плече, передпліччя, лопатку. В деяких випад-ках хворому взагалі здається, що болить живіт, горло, нижня щелепа. Саме із-за такої різнорід-ної симптоматики людина може роками не підозрювати, що у неї стенокардія.

У більшості хворих стенокардія протікає стереотипно:болеві напади приблизно однако-вої  інтенсивності виникають під впливом змін погоди, порушень в дієті, фізичних чи емоцій-них навантажень. Хворому, як правило, відома величина фізичного навантаження, яка супро-воджується виникненням болю в грудній клітці. Така форма перебігу захворювання називається стабільною стенокардією. Пацієнти пристосовуються до свого захворювання і нерідко зберіга-ють працездатність, дозуючи фізичну та емоційну активність відповідно своєї толерантності. Стабільна стенокардія має схильність до загострень, під час яких болеві напади стають без ви-димої причини більш важкими і частими; біль починає виникати в спокої і по ночах. Це про-гресуюча стенокардія – стан, загрозливий виникненням інфаркту міокарда.

Швидке і ефективне зняття нападу стенокардії являється найкращим засобом профілак-тики інфаркту міокарда.

Зняття нападу досягається різким зменшенням або припиненням діяльності, яка приве-ла до його виникнення. Наприклад, при холодному вітрі для цього нерідко буває достатнім по-вернутись до нього спиною, а при підйомі по східцях – зупинитись і значно сповільнити темп підйому. Якщо біль відразу не проходить, треба взяти таблетку нітрогліцерину під язик. Тут не слід заглиблюватись в самоаналіз і чекати, що буде. Не давайте нападу “розійтися”. Чим раніше  “вжити заходи”, тим легше його зняти.

Нітрогліцерин сприяє депонуванню крові у венозному руслі, зменшенню навантаження на серце. Як правило, напади стенокардії минають за лічені секунди після його прийому. Препа-рат не шкідливий: він швидко руйнується в організмі та видаляється з сечею.

             Таким чином, нітрогліцерин – найкращий засіб швидкої допомоги при стенокардії. Його необхідно завжди тримати при собі.

Стенокардія може виникнути і в стані спокою, наприклад після їжі. Ось чому особам, що страдають на стенокардію, не слід переїдати, уникати жирних страв. При можливості їсти треба частіше, але невеликими порціями. Якщо стенокардія виникла після їжі, необхідно прий-нявти нітрогліцерин сидячи. Лягати при цьому не слід. Коли напад виникає під час сну, необ-хідно сісти у ліжку, опустивши ноги. Якщо після цього стенокардія відразу не пройде, треба прийняти нітрогліцерин.

Приймаючи нітрогліцерин, пам҆ятайте:

- іноді нітрогліцерин спричинює головний біль – таким хворим краще брати не цілу таблетку, а її половину. Головний біль можна зняти, якщо разом з нітрогліцерином покласти під язик валідол або після приймання нітрогліцерину випити 15 -–25 крапель валокордину, корва-лолу чи прийняти любий препарат, який містить в собі кофеїн.

- в окремих випадках на фоні приймання нітрогліцерину може виникнути запаморочен-ня, адже препарат здатний трохи знижувати артеріальний тиск. Тоді слід сісти або лягти і нада-лі вживати меншу дозу препарату.

- якщо Ви знаєте, що та або інша фізична діяльність, як правило, спричинює у Вас на-пад стенокардії /незважаючи на прийом усіх приписаних ліків/, то спробуйте попередити його розвиток: прийміть безпосередньо перед таким фізичним навантаженням таблетку нітрогліце-ринну або “пирсніть” аерозолем з нітрогліцерином під язик.

- препарат у таблетованій формі має низьку стійкість, його неможливо зберігати трива-лий час.Таблетки нітрогліцерину  “бояться” світла, тепла, вологи та повітря, не “люблять” мета-левих упаковок і хлорвінілових корків без вати. Якщо Ви рідко користуєтесь нітрогліцерином, а тому одного тюбика вистачає надовго, не забувайте про те, що кожен квартал його бажано замі-нювати  новим. Про те, що таблетки нітрогліцерину “знесилюються”, Вас може попередити зменшення з часом характерного для його приймання відчуття печії або пощипування під язи-ком.

- якщо Ви віддаєте перевагу аерозольній формі нітрогліцерину, то не забувайте, що це не інгалятор, аерозоль з нітрогліцерином слід спрямовувати під язик, а не в дихальні шляхи. Аерозольні форми нітрогліцерину зручні і можуть зберігатись тривалий час.

Самодопомога при нападі стенокардії: 1. Якщо біль виникає під час навантаження – слід негайно припинити його і, по можливості, зручно, без напруження сісти з опущеними ногами.

 1. Якщо біль виникла в спокої, при лежанні – зразу ж зручно, без напруження сядьте з опущеними ногами.
 2. Забезпечте доступ свіжого повітря /розстібніть комір, відкрийте вікно, але при цьому взимку не слід виходити на балкон,- так як різке вдихання холодного повітря може посилити спазм судин/.
 3. Прийміть 1 таблетку нітрогліцерину під язик. Якщо напад не проходить впродовж 5 хвилин необхідно прийняти ще одну таблетку, а за відсутності ефекту впродовж наступних 5 хвилин – третю. Якщо і після цього біль не вщухне, слід викликати бригаду “Швидкої медичної допомо-ги”.
 4. До приїзду лікаря розжуйте 0,25 г./1/2 таблетки/ ацетилсаліцилової кислоти /аспірину/.
 5. Якщо біль супроводжується різкою слабістю, блідістю, головокружінням, - це може свідчити про зниження артеріального тиску. В таких випадках приймати нітрогліцерин не слід. Потрібно лягти, забезпечити доступ свіжого повітря, зразу ж викликати лікаря швидкої допомоги. Для зменшення болю можна використати валідол, ацетилсаліцилову кислоту.
 6. Валідол не являється основним препаратом першої допомоги і тому при його використанні замість нітрогліцерину напад стенокардії може затягнутись. Валідол можна використовувати лиш при умові, що він знімає біль швидко /на протязі 3-5 хвилин/ і повністю.
 7. Якщо з нападом стенокардії хворому вдається справитись самостійно, він повинен порівняти його з попередніми, звичними. Після нападу стенокардії, який не відрізнявся від попередніх:

- на найближчі години слід обмежити фізичні та емоційні навантаження;

 - прийняти рекомендовані лікуючим лікарем для постійного лікування ліки;

- по можливості виміряти артеріальний тиск і при високих його показниках прийняти рекомен-довані лікуючим лікарем препарати;

- при частому пульсі може бути корисним прийом 40 крапель валокордину чи корвалолу.

Після нападу стенокардії, який виник вперше або відрізнявся від звичних /біль вперше виникла в стані спокою, чи змінилась її локалізація, або біль була незвично сильною, або незвично тривалою, або якщо ні валідол ні нітрогліцерин не допомагали/ - стан слід розцінюва-ти як передінфарктний або початок інфаркту.

Вам обов҆язково слід викликати лікаря на дім /не добирайтесь до поліклініки чи лікарні самостійно!/. До приходу лікаря дотримуйтесь строгого ліжкового режиму, прийміть рекомен-довані лікарем для постійного лікування ліки / в більшості випадків це нітропрепарати пролон-гованої дії /, розжуйте 0,25 г. аспірину, при підвищеному артеріальному тиску – прийміть гіпо-тензивні середники.

Слід пам҆ятати також, що далеко не всі болеві відчуття в лівій половині грудної клітки свідчать про стенокардію. Різні по характеру, локалізації та тривалості болеві відчуття “в серці” спостерігаються при неврозах, серцевих вадах, захворюваннях стравоходу, шлунку, жовчевого міхура, захворюваннях шийно-грудного відділу хребта, при нейроциркуляторній дистонії, клі-мактеричній чи дисгормональній міокардіопатії і т.д. Тому діагноз захворювання, яке супро-воджується болевим синдромом в грудній клітці, може бути поставлений тільки лікарем і тіль-ки  після детального обстежння пацієнта.

Як працює серце?

for-patients-heart-1.jpg

Серце - м’язова помпа розміром з кулак. Воно розміщене між легенями. Верхівка напрямлена ліворуч.

Якщо у здорової людини в стані спокою серце скорочується 60 разів за 1 хв, то протягом дня кількість скорочень сягає 86 тис., а протягом життя - близько 2 млрд разів. Коли людина перебуває в стані спокою, то серце під час кожного скорочення викидає в середньому 90мл крові, 5,4л за хвилину та понад 7700л протягом дня. Наприклад, стандартну ванну об’ємом 300л серце могло б наповнити менш ніж за годину. За значного фізичного навантаження серце може  збільшувати кількість крові, яку воно виштовхує, в чотири-сім разів.

Серце складається з чотирьох камер. Два передсердя, розміщені у верхній частині серця, приймають кров, що повертається до серця через вени. Два шлуночки, розташовані нижче, помпують кров до артерій. Клапани забезпечують рух крові лише в одному напрямі. Мітральний клапан у лівій та тристулковий клапан у правій частині серця контролюють потік крові з передсердь до шлуночків. Аортальний клапан (між лівим шлуночком та аортою) та клапан легеневої артерії (між правим шлуночком та легеневою артерією) контролюють рух крові зі шлуночків до судин.

Вам необхідно найближчим часом відвідати лікаря у таких випадках:

 • у Вас вперше виникли зміни самопочуття (симптоми), що нагадують прояви серцевої недуги (див. нижче);
 • симптом з часом посилюється;
 • зміни самопочуття викликають у Вас занепокоєння або страх;
 • симптом не стихає після прийому призначених медикаментів;
 • симптом є повторенням того, чим супроводжувалось попереднє серйозне захворювання. Можливо йдеться про рецидив недуги;
 • прояв нездоров’я потребує від Вас негайного обмеження або припинення фізичної діяльності.

Бесіда з лікарем

Ваші скарги мають виняткове значення у виявленні захворювання серця і ніхто, крім Вас, не зможе їх описати. Чим детальніше Ви їх опишете, тим легше буде лікарю Вам допомогти. Лікарі стверджують, що до 90% діагнозу приховано у Вашій розповіді про те, що Вас турбує. Отже, завдяки чіткому і ретельному опису проявів недуги можна заощадити час, гроші і сили, а головне - дати лікарю корисну “інформацію для роздумів” про стан Вашого здоров’я.

Про що треба пам’ятати, коли описуєте прояви хвороби:

 • Що саме Вас турбує (зокрема, у разі болю опишіть його характер)?
 • Яка локалізація цих відчуттів?
 • Наскільки вони сильні?
 • Що їх спричинює?
 • Раптово чи поступово вони виникають?
 • Що може їх послабити або усунути?
 • Як давно виникли ці відчуття? Як довго вони тривають?
 • Як часто з’являються?
 • Чи страждаєте Ви на інші (супутні) захворювання?